S

Szanowni Państwo,
 
przekazujemy informację o ogłoszonym konkursie pn.: Greennovations - w ramach porozumienia dla ekoinnowacji. Konkurs skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw. Jego celem jest promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska stosowanych na terenie województwa lubelskiego. Nagrodzone zostaną przedsiębiorstwa, które opracowały lub wdrożyły innowacyjny produkt, usługę lub proces, ukierunkowany na oszczędność energii, surowców, wody, redukcję odpadów, redukcję hałasu, czy redukcję emisji zanieczyszczeń do środowiska.
 
Szczegółowe informacje oraz dokumenty niezbędne do udziału w konkursie znajdą Państwo pod adresem: http://www.wfos.lublin.pl/konkurs-dla-przedsiebiorstw-greennovations.html
 
Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie.

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba