L

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny prowadzi rekrutację na stanowisko: 

Specjalista ds. projektów

Miejsce pracy: Lublin

Za co będziesz odpowiedzialny:

 • Formułowanie i dopasowywanie do zmieniających się warunków strategii działania i rozwoju firmy na podstawie:
  - analizy zapotrzebowania na dany problem rozwiązywany w ramach opracowywanych projektów
  - obserwacji i kontroli działań personelu zarządzającego projektami
 • Planowanie działań zmierzających do opracowania projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
 • Budowanie strategii zarządzania relacjami z zewnętrznymi ekspertami opracowującymi projekty dla LPNT
 • Współpracę przy tworzeniu budżetów projektów i firmy
 • Udzielanie niezbędnych informacji Beneficjentom projektów i podwykonawcom
 • Udział w procesie opracowywania dokumentów strategicznych i operacyjnych dotyczących funkcjonowania i rozwoju firmy
 • Wykonywanie czynności związanych z bieżącym audytem projektów realizowanych ze środków zewnętrznych
 • Nadzór nad optymalizacją kosztów związanych wdrażaniem działań w projektach.
 • Zarządzanie harmonogramem realizacji projektów
 • Kompleksowe przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność, harmonogramów płatności oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczania projektów UE
 • Planowanie, przygotowywanie oraz monitoring realizacji postępowań ofertowych i procesów zakupowych realizowanych w ramach projektów

Nasze oczekiwania:

 • Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z UE (sporządzanie wniosków o dofinansowanie, opracowywanie kompletnej dokumentacji projektowej, nadzór nad realizacją projektów oraz ich rozliczanie)
 • Wykształcenie wyższe (prawo, ekonomia, administracja, finanse, rachunkowość lub pokrewne)
 • Znajomość przepisów i procedur związanych z realizacją projektów (znajomość zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych, dotacjami, pomocą publiczną)
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i komunikacji w zespole, dokładność, rzetelność, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista.

Co oferujemy:

 • Ciekawą, stabilną pracę w młodym, pozytywnym zespole, w środowisku innowacji, pełną wyzwań i jasno określonych możliwości rozwoju.

 

Na Twoje zgłoszenie czekamy do 26 czerwca br.!

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać drogą mailową na: biuro@lpnt.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A., ul. Dobrzańskiego 1, 20-262 Lublin, pok. 2.5 (Biuro Zarządu) z dopiskiem: Specjalista ds. projektów albo złożyć osobiście w godzinach 8.00-16.00.

 

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A. ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin NIP 7122914578, e-mail: biuro@lpnt.pl; tel. 81 5346100.

2. W treści CV prosimy o zamieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba