L

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. zaprasza Państwa do udziału w międzynarodowej naukowo - praktycznej konferencji  pt. „Innowacyjne technologie w medycynie: doświadczenie Polski i Ukrainy”, która odbędzie się w dniach 28-29 kwietnia 2017 r. w Lublinie.

Do udziału w konferencji zapraszamy naukowców, doktorantów, studentów, a także pracowników dydaktycznych, którzy zawodowo zajmują się badaniami naukowymi w zakresie medycyny.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji powinny elektronicznie, do dnia 25 kwietnia 2017 r. przesłać swoje zgłoszenie (tytuł oraz abstrakt referatu) do komitetu organizacyjnego, na adres: med@visnyk-juris.uzhnu.uz.ua lub do koordynatora ze strony LPNT: i.dabrowska@lpnt.pl. Udział w konferencji jest bezpłatny.

W ramach konferencji jest zaplanowana praca w następujących sekcjach:

1. Medycyna kliniczna: doświadczenie i innowacje

2. Medycyna teoretyczna: główne kierunki rozwoju

3. Nauki farmaceutyczne

4. Nauki medyczno - biologiczne: innowacja przyszłości

5. Medycyna profilaktyczna: stan współczesny i perspektywa

6. Medycyna weterynaryjna

Wszyscy uczestnicy uzyskają publikację oraz certyfikat poświadczający udział w międzynarodowej konferencji. Certyfikat jest dokumentem potwierdzającym czynny udział w konferencji naukowej (kongresu, sympozjum, seminarium), przeprowadzonej w państwie członkowskim UE, zgodnie z ust. 5.4. „Zasady nadawania tytułów naukowych naukowcom oraz pracownikom naukowo – dydaktycznym”, zatwierdzonym rozporządzeniem Ministra Oświaty i Nauki Ukrainy z dnia 14 stycznia 2016 r. Nr 13.

Przedstawicielstwo Komitetu Organizacyjnego na Ukrainie:

Użhorodski Uniwersytet Narodowy

ul. Kapitulna 26 Użhorod, Ukraina, 88000

Osoba kontaktowa: Bielov Dmytro - dr hab. nauk prawnych, profesor

profesor Katedry Prawa Konstytucyjnego oraz Prawoznawstwa Porównawczego   Użhorodskiego Uniwersytetu Narodowego

Poczta elektroniczna: med@visnyk-juris.uzhnu.uz.ua

Telefon: 068-992-04-11

W razie pytań, prosimy o kontakt: i.dabrowska@lpnt.pl

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba