L

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. w Lublinie prowadzi
obecnie rekrutację na stanowisko: Ekspert ds. przedsiębiorczości

Poszukujemy specjalisty, który będzie świadczył usługi szkoleniowo- doradcze dla
Uczestników/czek projektu, mające na celu uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych
do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że wsparcie
adekwatne będzie do indywidualnych potrzeb konkretnej osoby. Ponadto specjalista
będzie brał udział w działaniach mających na celu ocenę formularzy rekrutacyjnych oraz biznesplanów.

Jeśli posiadasz:
✓ wykształcenie wyższe II stopnia,
✓ min. 3 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia doradztwa indywidualnego
z zakresu tematyki biznesowej, związanej z przedmiotem zadania, a w szczególności
związanych z opracowywaniem biznesplanów – minimum 200 godzin,
✓ niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie oceny wniosków i biznesplanów na
zakładanie przedsiębiorstw społecznych/spółdzielni socjalnych/i/lub indywidualnej
działalności gospodarczej,
✓ udokumentowane doświadczenie w bezpośredniej pracy z grubą docelową w projekcie
w ramach poniższej tematyki:
• tworzenie modelu biznesowego,
• rozwój produktu,
• poszukiwanie finansowania,
• prowadzenie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości,
• rozliczanie ZUS i US w firmach,
• kwestie związane z rozliczaniem dotacji raz wsparcia pomostowego,
• praktyczne aspekty sporządzania biznesplanów,
• uruchamianie działalności gospodarczych dla osób pozostających bez pracy,
• prawne aspekty działalności gospodarczych,
• symulacja prowadzenia przedsiębiorstwa,
• usługi doradcze dotyczące prowadzenia własnej firmy,
• doradztwo w zakresie przeprowadzania analizy biznesplanów,
• prawo podatkowe,
• prawo pracy,
✓ umiejętność komunikacji interpersonalnej w pracy zawodowej,
✓ bardzo dobrą obsługę komputera (pakiet MS Office),
✓ samodzielność, odpowiedzialność, dobrą organizację pracy, skrupulatność,
✓ zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole.
 

Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i wykonywanej pracy,
  • ciekawą, kreatywną pracą w zespole projektowym,
  • zaplecze merytoryczne oraz wsparcie ze strony kadry projektowej,
  • przyjazną atmosferę i komfortowe warunki pracy.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać drogą mailową na: biuro@lpnt.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A., ul. Dobrzańskiego 1, 20-262 Lublin, pok.2.5 (Biuro Zarządu)

 

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba